Kontakt


PHUP TERMOCHEM

POLSKA, 95-015 Głowno, ul. Łowicka 12

Biuro:
95-015 Głowno
ul. Bielawska 3
tel./fax: (+48 42) 640-56-05
tel./fax: (+48 42) 640-56-96

Magazyn:
95-061 Dmosin, Dmosin Drugi  56D (Wierzbówka)

skype:
termochem_techniczny
termochem_handlowy

e-mail: tch[at]termochem.com.pl
poczta osobista: <imie>.<nazwisko>[at]termochem.com.pl

gdzie:
[at] - oznacza "@"
<imie> - zamiast wpisz imię
<nazwisko> - zamiast wpisz nazwisko