Informacje dodatkowe

W momencie zakupu urządzeń wymagających rozruchu i przeglądu zerowego w celu utrzymania warunków gwarancji informujemy, że przed zapakowaniem towaru dokonujemy: sprawdzenia towaru. Tylko urządzenia w pełni sprawne przekazywane są do wysyłki.

Wysyłany przez nas Towar zabezpieczamy w taki sposób, żeby uniknąć ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić, czy wszystko zostało dostarczone. Jeżeli wystąpi brak jakiegoś produktu należy to uwzględnić w liście przewozowym i niezwłocznie powiadomić sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w momencie odbioru należy w obecności kuriera spisać protokół. Każdy kurier jest zaopatrzony w blankiet protokołu uszkodzeń. Wszelkie reklamacje mające związek z uszkodzeniami bez protokołu z uszkodzeń nie będą rozpatrywane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i nieprzyjemne sytuacje wynikające z winy Kurierów lub Poczty! Dlatego też nie zgadzamy się na obarczanie nas winą za błędy lub opóźnienia firm Kurierskich lub Poczty! W przypadku wystawienia nam z tego tytułu negatywnej opinii rościmy sobie prawo do takiego samego zachowania. W przypadkach szczególnie uwłaczających dobremu imieniu oraz wizerunkowi naszej firmy (nie wynikających z naszej winy) będziemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej.