Absorbery

AbsorberyPRODUKT SKUTECZNIE CHRONIĄCY
ŚRODOWISKO I CZŁOWIEKA

PODCZAS:

•NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW
 MAGAZYNOWYCH
BEZCIŚNIENIOWYCH Z SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI I TRUJĄCYMI

• ABSORPCJI GAZÓW
 PODCZAS ODKAŻANIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

PRZEZNACZONY DO:

• DO WSZYSTKICH UŻYWANYCH KWASÓW
• ROZPUSZCZALNIKÓW
• ABSORPCJI CO
2 Z POWIETRZA
• OSUSZANIA POWIETRZA

STOSOWANY :

• W POMIESZCZENIACH JAK I NA WOLNYM POWIETRZU
• W DUŻYCH MAGAZYNACH
 CHEMIKALIÓW
• W MAŁYCH INSTALACJACH
 DOZUJĄCYCH

RODZAJE WYKONANIA:

• 
BEZ I Z OGRZEWANIEM SORBENTU
• 
Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWWYBUCHOWYM „ Ex „


Brak produktów w tej kategorii.