ADSORBERY, ABSORBERY, PŁUCZKI - POCHŁANIACZE OPARÓW

Ochrona środowiska łatwo osiąglana!

 • Adsorbery, absorbery, płuczki - pochłaniacze oparów to doskonałe zabezpieczenie i ochorna środowiska przed szkodliwym działaniem oparów! Dbając o środowisko - dbasz o Siebie! Warto...

  Jerzy Roshol

  Dostrzegliśmy problem ochrony środowiska, proponujemy sprawdzone sposoby jego ochrony przed szkodliwym działaniem oparów. Ochorna środowiska jest naprawdę łatwo osiągalna!

  Marcin Roshol
 • Adsorbery oparów to prosta budowa: transparentna część cylindryczna, dennice z odpowiednio dobranego tworzywa konstrukcyjnego i specjalny sorbent umieszczony jest w worku z tkaniny filtracyjnej.

  Adsorbery
  Przykład adsorbera oparów
  Typ AD400

  Absorbery oparów to płuczka z wodą: dzięki pierścieniom Białeckiego, zwężkom Venturiego oraz spacjalnemu osprzętowi możliwe jest absorbowanie oparów przy wykorzystaniu zwykłej, czystej wody.

  Absorbery
  Przykład absorbera oparów
  Płuczka
 • Rozróżniamy kilka rodzajów sorbentów adsorberów oparów: BM1 (Wodorotlenek wapnia z barwnym indykatorem), BM2 (specjalnie preparowany węgiel aktywny), BM4 (osuszacz powietrza).

  Sorbenty
  Rodzaje stosowanych sorbentów
  BM1, BM2, BM4

  Możliwość stosowania w każdej branży, pochłaniania oparów szkodliwych substancji jak np.: Chlorek aluminiowy, Kwas siarkowy - solny - azotowy, Podchlorym sodu - potasu, Toluen, Xylen.

  Media
  Zdolność sorpcyjna wielu substancji szkodliwych.
  Zakres odporności na media
 • Przeznaczenie oferowanych produktów: do wszystkich używanych w każdej z branż kwasów • wszlekigo rodzaju rozpuszczalników • absorpcji dwutlenku węgla CO2 z powietrza • osuszania powietrza.

  Przeznaczenie

  Zakres stosowania: możliwość posadowienia w pomieszczeniach jak i na wolnym powietrzu • w dużych magazynach chemikaliów • fabrykach i zakładach • w małych instalacjach dozyjących.

  Stosowanie

Więcej - zapraszamy na strone produktu...

Kliknij tutaj Zobacz katalog...