Innowacyjne SYSTEMY POMIAROWE PROMECON

MECONTROL UBC Air Coal

promecon

Produkty firmy PROMECON

Nasz firma jest jedynym i oficjalnym przedstawicielem firmy PROMECON, lidera branży nowoczesnych technlogii pomiarowych MECONTROL.

ubc

Systemy pomiarowe MECONTROL

UBC / pomiar części palnych w popiele lotnym, zawartość niespalonego węgla w popiele

coal

Systemy pomiarowe MECONTROL

Coal / ilościowo - pył węglowy do każdego palnika z osobna, oraz całkowitej masy pyłu

air

Systemy pomiarowe MECONTROL

Air / pomiar prędkości i objętości powietrza oraz objętości spalin

mecontrol

Systemy pomiarowe MECONTROL

air / przepływu gorących i zapylonych gazów technologicznych, temp / temperatury w strumieniu materiałów sypkich

Więcej na naszej stronie produktu...

Kliknij tutaj Referencje...