SYSTEMY POMIAROWE MECONTROL PYRMETRIX i KAMERY INSPEKCYJNE PYROTPIX

Systemy pomiarowe i kamery inspekcyjne na podczerwień.

promecon

Produkty firmy PROMECON

Nasz firma jest jedynym i oficjalnym przedstawicielem firmy PROMECON, lidera branży nowoczesnych technlogii pomiarowych MECONTROL.

mecontrol

Systemy pomiarowe MECONTROL

Air / pomiar prędkości i objętości powietrza oraz objętości spalin, UBC / pmiar części palnych w popiele lotnym, zawartość niespalonego węgla w popiele, Coal / ilościowo - pył węglowy do każdego palnika z osobna, oraz całkowitej masy pyłu, air / przepływu gorących i zapylonych gazów technologicznych, temp / temperatury w strumieniu materiałów sypkich

enertechnix

Produkty firmy ENERTECHNIX

Nasz firma jest jedynym i oficjalnym przedstawicielem amerykańskiej firmy ENERTECHNIX, lider branży nowoczesnych technlogii pomiarów akustycznych oraz kamer na podczerwień dedykowanych do obserwacji pracy kotła.

pryoptix, pyrometrix

Systemy PyroMETRIX, Kamery PyrOPTIX

PyroMETRIX - czyli systemy oparte o pirometrię akustyczną, wykorzystuje fale dźwiękowe do pomiarów temperatury gazu w środowiskach charakteryzujących się wysokimi temperaturami oraz wysokim stężeniem cząstek ciał stałych (pyły, żużle itp.). PyrOptix - czyli kamery inspekcyjne na podczerwień, zaawansowane systemy obrazowania zapewniające wyjątkową widoczność i analizę temperatury w czasie rzeczywistym.

Więcej na naszej stronie produktu...

Kliknij tutaj Referencje...